• CE standard dcp fire extinguisher

    CE standardní hasicí přístroj DCP

    Popis Hasicí přístroj se suchým práškem je naplněn hasicím prostředkem se suchým práškem. Hasicí prášek se suchým práškem je suchý a snadno tekoucí jemný prášek používaný k hašení požáru. Skládá se z anorganické soli s hasicí účinností a malého množství přísad sušením, drcením a mícháním za vzniku jemného pevného prášku. K hašení požáru použijte stlačený oxid uhličitý k vyfukování suchého prášku (hlavně obsahujícího hydrogenuhličitan sodný). Klíčové specifikace ...
  • Co2 fire extinguisher

    CO2 hasicí přístroj

    Popis Kapalný oxid uhličitý je uložen v lahvi hasicího přístroje. Když to funguje, když je tlak ventilu láhve stlačen dolů. Vnitřní hasicí prostředek z oxidu uhličitého je rozprašován ze sifonové trubice přes ventil láhve do trysky, takže koncentrace kyslíku ve spalovací zóně rychle klesá. Když oxid uhličitý dosáhne dostatečné koncentrace, plamen se zadusí a uhasí. Současně kapalný oxid uhličitý ...